Zasady promocji są bardzo proste!

 • 1

  Kup nasiona lub rozsadę odmiany Maluno F1 na podkładce Arnold F1*

  na 1 ha wygraj Hoverboard’a Fiat F500 - zobacz więcej

  Nasiona 1ha uprawy szczepionej - 15 ks Arnold F1 oraz 16 ks Maluno F1
  1ha uprawy nieszczepionej - 30 ks Maluno F1
  Rozsada 1ha uprawy szczepionej - 12,5 tys. Szt. rozsady Maluno F1 na podkładce Arnold F1
  1ha uprawy nieszczepionej - 25 tys. Szt. rozsady Maluno F1

  na 2 ha wygraj Hulajnogę elektryczną Fiat F500 - zobacz więcej

  Nasiona 2ha uprawy szczepionej - 30 ks Arnold F1 oraz 32 ks Maluno F1
  2ha uprawy nieszczepionej - 60 ks Maluno F1
  Rozsada 2ha uprawy szczepionej - 25 tys. Szt. rozsady Maluno F1 na podkładce Arnold F1
  2ha uprawy nieszczepionej - 50 tys. Szt. rozsady Maluno F1
 • 2

  Zarejestruj się (rejestracja otwarta 12.09.2019)

  Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia w trakcie trwania promocji

 • 3

  Załącz kopie faktur zakupu

  Zakupy z załączonych faktur sumują się

 • 4

  Czekaj na nagrodę

 • Promocją objęte są zakupy 1.09.2019r. do 15.01.2020r.
  Rejestracja w terminie od 12.09.2019r. do 15.02.2020r.

  Ilość nagród jest ograniczona

REJESTRACJA
(formularz rejestracji)

(w przypadku, gdy do akcji promocyjnej zgłasza się osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne)
(w przypadku, gdy do akcji promocyjnej zgłasza się podmiot niebędący gospodarstwem rolnym)

Administratorem danych jest Syngenta Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ... czytaj więcejul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, e-mail: syngenta.polska@syngenta.com, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 22 264 000 zł, NIP 522-254-84-45.

 

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: dataprivacy.pl@syngenta.com, lub bezpośrednio ze Spółką pod numerem telefonu Infolinii: 223260601.

 

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

 

Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Ci uczestnictwa w akcjach promocyjnych oraz w celu marketingowym, polegającym na przekazywaniu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, badaniu opinii, a w związku z Twoją dobrowolną zgodą - również za pomocą komunikatów marketingowych kierowanych na adres e-mail lub numer telefonu.

 

Podanie danych jest dobrowolne i nie musisz wypełniać formularza ankiety ani udostępniać swoich danych osobowych, w tym wyrażać zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na e-mail lub numer telefonu zgodnie z regulaminem Akcji Promocyjnej, ale nie podanie ww. danych lub brak powyższej zgody zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej będzie równoznaczny z niemożliwością uczestnictwa w Akcji.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz art. 6 ust. 1 lit. f. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest organizacja akcji promocyjnych oraz prowadzenie marketingu własnych towarów oraz badanie opinii. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail oraz numer telefonu lub w trakcie połączeń głosowych wykonywanych na Twój numer telefonu podstawą prawną dla tychże działań jest art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

Odbiorcami danych osobowych będą: agencje marketingowe zajmujące się przygotowywaniem, i wysyłką materiałów marketingowych, podmioty dostarczające materiały marketingowe tj. firmy kurierskie oraz poczta, podmioty zajmujące się hostingiem danych osobowych dla administratora i pozostałych odbiorców danych oraz oferujące wsparcie IT, agencje call center oraz spółki księgowe prowadzące rozliczenia podatkowe, podmioty oferujące wsparcie czynności administracyjno-biurowych. Odbiorcą danych osobowych będzie także Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel, o ile wyrażę zgodę na przekazanie jej moich danych osobowych, oraz podmioty zajmujące się dla ww. spółki świadczeniem usług w postaci: hostingu danych, wsparcia technicznego systemów informatycznych, rozliczeń księgowo-podatkowych.

 

Administrator zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwa trzecie). W takich przypadkach dane przekazywane są do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (np. Szwajcaria, USA), a w przypadku braku jego stwierdzenia (np. Indie), zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych – należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE. W każdej chwili mają Państwo możliwość zasięgnięcia dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

 1. obowiązywania akcji promocyjnej oraz czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków związanych z akcją promocyjną, tj. czas przedawnienia roszczeń lub zawiązań podatkowych związanych z jej organizacją,
 2. prowadzenia działań marketingowych przez administratora lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na adres e-mail lub numer telefonu oraz wykonywania połączeń głosowych na numer telefonu (odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody).

Przysługują Ci dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe:

 1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów - możesz zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;
 2. na potrzeby marketingu bezpośredniego - możesz zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

zwiń tekst

Przepisy prawa obligują nas do odprowadzenia w pewnych sytuacjach podatku dochodowego od przekazywanych Państwu w ramach akcji promocyjnej nagród, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z wyjaśnieniami i wybranie właściwej dla Państwa opcji.